ELECTRIC  GUITARS

Vi bygger årligen 5-6 custombyggen som är beställda av kunder och de är vanligen baserade på våra standardmodeller. De som beställer har en vision av hur deras drömgitarr ser ut, den är baserad på deras preferenser och erfarenheter av andra gitarrer och de har insett att de inte kan köpa en sådan fabrikstillverkad. Vanliga specifikationskrav är vikt, färg, halsprofil samt mickar och hardware men det finns kunder som vet exakt vilka greppbrädesmarkeringar eller strängtryck de vill ha.

En custombeställd gitarr tar vanligen 6-12 månader att färdigställa men det kan gå snabbare eller ta avsevärt längre tid. Ibland har vi en halvfärdig hals eller kropp på hyllan som man kan utgå ifrån och det sparar tid. Ibland vill beställaren exv. designa ett eget plektrumskydd, prova ut mickar och leta efter speciella och exklusiva delar.

En custombeställning föregås ofta av en flera möten där vi diskuterar igenom alla detaljer. Kunden fyller i en specifikationslista och betalar därpå ett förskott som är hälften av det uppskattade slutpriset. Det är inte ovanligt med ändringar och tillägg under byggets gång som kan dra upp eller ner priset.
När halsen börjar bli klar kommer beställaren in för att känna på halsprofilen för att få den personligt anpassad.

När gitarren är klar betalar kunden resterande belopp.