ELECTRIC  GUITARS

Jim Zwinselman med Senkompara Custom Three Pickup.

Johan Borgh och Senkompara Junior AMNT.

Martin Tallström spelar på och pratar om TC-21 Custom ”Aloha”.

Martin Tallström – ”Letter From Bill?”