ELECTRIC  GUITARS

Hur lång tid tar det att bygga en gitarr?

Jag brukar säga att det är svårt att mäta då man gör mycket parallellt, vanligen gör vi en batch på fyra eller sex halsar eller kroppar åt gången. Vårat rekord är elva dagar från plankor till färdig gitarr men det var totalt fokus tolv timmar om dagen. En custombeställning kan ta allt från några månader till ett år eller mer.

Kan ni bygga vad som helst?

 

Vi kan göra väldigt mycket – ta gärna en titt på Custom Gallery.

Jag har designat en egen gitarr – kan ni bygga den?

Kanske, det beror på vad det är; det är flera saker som avgör; för det första ska den överensstämma med vårt designtänk, vi måste kunna stå upp för en ny modell. Därtill måste den uppfylla några grundläggande krav på konstruktionen när det gäller trä, dimensioner, halsinfästning osv.
Huvudsakligen bygger vi bara gitarrer baserat på våra standardmodeller.

Varför har ni en gen form på huvudet? Fenders huvud är ju snyggast!

Fender har sedan länge skyddat designen på sina huvuden och det är alltså olagligt att kopiera dem. Designen på deras kroppsformer är inte skyddade. Dessutom är vår huvudform ett varumärke.

Gör ni halsar i rostad lönn?

Kort svar: nej. Längre svar: kanske. Jag är skeptisk till om en rostad hals verkligen är stabilare, tiden får utvisa. Därtill är rostat virke oerhört sprött, därmed riskabelt att bearbeta och svårare att banda om. Vi förlitar oss på lönn som är tätvuxen, rätt sågad och vältorkad och om det behövs: grafitstänger. Dessutom har jag sett halsar av rostad lönn som rört på sig lika mycket som en ”konventionell” hals vilket gör mig än mer skeptisk. 

Kan jag få rostfria band?

Ja.

Är era gitarrer verkligen handbyggda när ni använder CNC-maskin?

Jag ställer mig alltid frågande till begreppet ”handbyggd” – ska man hårddra det skulle man då så långt som möjligt undvika maskiner. Alla som har försökt hyvla en planka med rubank och putshyvel vet att den inte blir perfekt. En CNC-maskin fräser halsar och kroppar med en precision som är omöjlig att uppnå med traditionellt förfarande då man fräser efter mallar. Detta blir väldigt påtagligt när det kommer till passning av halsen i kroppen men man kan även få mindre toleranser som är till en fördel när man monterar gitarren.

Det jobbet som en CNC-maskin gör är bara grundarbetet som kanske är en tiondel av den totala insatsen när man bygger en gitarr.

Vad kostar en custombyggd gitarr?

Priset varierar mycket beroende på omfattningen av det som avviker från standarden. Gäller det en existerande modell med andra mickar eller en annan kulör kan det bli en marginell extrakostnad. Det som drar upp priset är exv. dyra stall och mickar, avancerade elektronikkopplingar, inlägg i greppbrädan och ovanliga kulörer.
Allt mellan 20- och 50000:-. Hälften av det kalkylerade slutpriset faktureras i förväg, resterande vid leverans.

Vad är viktigast på en gitarr när gäller ton?

Alla delar är lika viktiga. Men det beror på, gillar man mycket dist eller overdrive är det enbart eller huvudsakligen micken som formar ljudet. Ju renare ljud man har desto viktigare är alla ingående delar från virke till stallbockar.

Kan jag få en greppbräda i brazilian rosewood?

Ja, det är inget vi har på lager men vi kan skaffa fram lagligt med CITES-intyg.

Kan jag prova era gitarrer?

Vi har alltid några gitarrer för demonstration. Kontakta oss för att boka ett möte.