ELECTRIC  GUITARS

Vi är sedan 2019 auktoriserade installatörer av Evertune och därför kändes det naturligt att implementera dem i våra gitarrer. 

Evertunestallet är stallet som löser alla gitarristers problem med att hålla gitarren stämd – en gång stämd, alltid stämd. 

Hur fungerar det? 
Evertune är helt mekaniskt – ingen elektronik, inga batteri. Principen är enkel; strängens spänning hålls konstant. 

Fungerar det verkligen?
Ja, det fungerar alltid, utan problem. 

Stämmer den aldrig ur sig?
Aldrig.

Måste man inte stämma den när man byter strängar? 
Nej, när man spänt upp strängen är den stämd. 

Men då kan man ju inte bända.
Jo, med stämskruvarna påverkar man inte stämningen utan känsligheten; i maxläget kan du bända hur mycket som helst utan att något händer och när man har ställt den ”mjukt” kan man bända som vanligt – och gitarren kommer inte att stämma om sig ett uns hur hårt och länge du än bänder. 

Hur stämmer man då?
Med justerskruvar på stallet som är lätt åtkomliga. Stämningen görs initialt men måste göras igen om man byter strängtjocklek. 

Påverkar det inte tonen?
Inte nämnvärt. Det finns andra enklare stall som påverkar tonen mer.

Går det att stämma om gitarren? 
Ja, men man måste justera om stallet och ibland måste man byta en eller flera moduler. Man dock inte droppa en sträng tillfälligt.