ELECTRIC  GUITARS

Hårdvara och delar

Hardware, hårdvara eller helt enkelt delar – egentligen alla delar som är metall: stall, kontrollplatta, rattar, mekanik osv. 
Vi förlitar oss bara på de bästa tillverkarna för stall, stämskruvar, dragstänger o.s.v.  Vid en custombeställning kan vi ge förslag och rekommendationer – genom åren har vi monterat och kunnat utvärdera hardware från många tillverkare och vet vad som är fungerar.