ELECTRIC  GUITARS

Lacker och finish

Vi använder cellulosalack som ofta benämns också som nitro. Cellulosalack har fått en status som den optimala lacken för en gitarr – det stämmer men inte så till vida att den är bättre i sig självt. Ett lager cellulosalack är ca 0,02-0,03 mm, man lackar 10-15 lager och därför blir den totala tjockleken inte mer än några tiondelar.

 

Det man kallar plastlack är polyurethan eller polyester och det finns stora fördelar, framför allt är den lämplig för masstillverkning då man kan slipa och polera den hårdare och rationellare och därtill är den inte hälso- och miljövådlig. Tjockleken är 0,5 till 1 mm – man kapslar in kroppen och det påverkar resonansen.

Cellulosalack är svårare att få tag i dag jämfört med 20-30 år sedan och på sikt kan det komma ett förbud som i många europeiska länder och vissa delstater i USA. Därför har vi som alternativ börjat använda en vattenbaserad och miljövänlig lack som är framtagen som en ersättningsprodukt för cellulosalack.